Akta 174 - Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976

NOTIS PEMAKLUMAN

POLITEKNIK METrO BETONG SARAWAK akan menguatkuasakan semua kaedah-kaedah yang terkandung dalam Akta 147 Akta Institusi-Instirusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 bermula pengajian Sesi Jun 2019.

Keingkaran pelajar mematuhi semua arahan yang ditetapkan oleh akta ini atau arahan pihak institusi boleh dikenakan tindakan tatatertib.

Sekian, terima kasih.

PENGARAH
POLITEKNIK METrO BETONG SARAWAK

Muat turun Akta 174