Unit Teknologi Maklumat

Pengenalan 

Unit Teknologi Maklumat berperanan dalam menyediakan infrasrtuktur ICT yang lengkap dan terkini di politeknik. Unit ini turut memberikan khidmat sokongan teknikal dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan menganjurkan kursus-kursus untuk meningkatkan prestasi staf dari semasa ke semasa.

 

Fungsi Unit Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat bertanggungjawab dalam:

  1. Merancang, membangun dan melaksanakan sistem rangkaian politeknik.
  2. Memantau, menyelenggara dan menjaga keselamatan sistem rangkaian.
  3. Merancang, melaksana dan menyelenggara aktiviti sistem aplikasi.
  4. Menguruskan perolehan dan menyelenggara peralatan ICT dan
  5. Memberikan khidmat pinjaman peralatan ICT.