Unit Sukan, Kokurikulum & Kebudayaan

PENGENALAN

Unit Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan (USKK) bertanggungjawab ke atas pembangunan aspek-aspek yang berkaitan dengan sukan, kokurikulum dan kebudayaan dalam kalangan pelajar dan kakitangan PMBS. Pelbagai kemudahan dan aktiviti sukan, kokurikulum dan kebudayaan disediakan sama ada berbentuk kompetitif mahupun rekreasi untuk membantu meningkatkan bakat-bakat semulajadi dalam bidang sukan dan pengurusan sukan. Penglibatan aktif dalam aktiviti-aktiviti sukan, kokurikulum dan kebudayaan diharap dapat meningkatkan pembangunan fizikal, sosial dan mental pelajar sertameningkatkan kemahiran pengurusan sukan dalam kalangan kakitangan PMBS.

Melalui aktiviti-aktiviti yang diceburi, adalah diharapkan pelbagai pengalaman seperti beretika ketikaberada di dalam atau di luar gelanggang, ketaatan kepada kepimpinan dan peraturan, dan mempunyai semangat kesukanan serta daya ketahanan mental dapat dibudayakan sebagai sebahagian daripada nilai-nilai pembangunan insan dan ketahanan diri.

 


 Carta Organisasi USKK :

Masih dalam pengemaskinian...

 

 Kursus ditawarkan USKK:

Masih dalam pengemaskinian...