Unit Perhubungan & Latihan Industri

PENGENALAN

UPLI adalah salah satu unit dalam organisasi PMBS yang bertanggungjawab untuk menguruskan proses berkaitan latihan industri pelajar dan menjadi pencetus kepada kolaborasi antara PMBS dengan pihak industri.

Latihan Industri adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Pelajar akan menjalani Latihan Industri selama 22 minggu di jabatan  kerajaan atau swasta .Latihan Industri  ini dapat memberikan pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dari segi perkembangan teknologi, berkomunikasi secara berkesan, mengamalkan kerja berpasukan, mematuhi polisi-polisi, prosedur dan peraturan-peraturan,meningkatkan perspektif professional pelajar serta membuat  pelaporan.

Fungsi utama UPLI iaitu :

  1. Merancang dan menyelaras semua aktiviti latihan industri yang perlu diikuti oleh pelajar meliputi persediaan sebelum menjalani latihan industri, semasa menjalani latihan industri dan selepas menjalani latihan industri.
  2. Menyelaras penyeliaan pelajar latihan industri oleh pegawai/ pensyarah pemantau yang dilantik ke organisasi yang terlibat.
  3. Menyelaras proses penilaian latihan industri setelah pelajar tamat menjalani latihan industri.
  4. Merancang dan mengadakan kolaborasi dengan pihak industri.

Untuk maklumat lanjut, sila emailkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Makluman Latihan Industri

Untuk urusan Latihan Industri Pelajar PMBS, sila login ke sistem i-UPLI

Muat Turun:

  1. Garis Panduan Latihan Industri
  2. Panduan Penulisan Laporan Akhir
  3. Borang Pendaftaran Pelajar Tamat Latihan Industri Sem Empat (LISE)
  4. Borang Pendaftaran Pelajar Tamat Latihan Industri Semester Akhir (LISA)