Unit Penyelidikan & Inovasi

Pengenalan

Penyelidikan dan inovasi adalah aktiviti penyelesaian masalah yang membawa kepada pengetahuan baru dengan menggunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjana-sarjana di dalam bidang tersebut. Inovasi 

 

Objektif

Untuk memastikan semua aktiviti yang dirancang oleh unit berjaya dilaksanakan. Untuk meningkatkan kecekapan tadbir urus aktiviti penyelidikan. Mengendalikan seminar, program, bengkel, kursus yang berkaitan penyelidikan demi kepentingan institusi. Membimbing dan memberi nasihat ke arah membudayakan penyelidikan dan inovasi di kalangan pensyarah dan pelajar.