Unit C.I.S.E.C

Pengenalan

"Collaboration, Industrial Services and Employment Centre" atau CISEC merupakan salah satu unit yang terdapat di PMBS. CISECtelah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program-program kebolehpasaran graduan di Politeknik.

 

Peranan

    1. Menyediakan perkhidmatan dan maklumbalas terhadap keperluan industri terutamanya yang melibatkan kolaborasi dan penempatan kerja graduan;
    2. Meningkatkan kadar bekerja graduan politeknik;
    3. Menyediakan khidmat penasihatan kerjaya, perancangan dan persediaan graduan ke alam pekerjaan;
    4. Memudahkan jaringan dan kolaborasi di antara Politeknik dengan industri.