UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

PEGAWAI UNIT :

Ketua Unit Teknologi Maklumat

ENCIK GREGORY ANAK NELSON AWAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan

 • Adalah menjadi matlamat Unit Teknologi Maklumat dalam melaksanakan rangkaian kampus, servis komputer, pembanggunan perisian di dalam PMBS.
 • UTM juga bertanggungjawab untuk membangunkan teknologi PMBS selaras dengan pembangunan IT yang terkini.

Fungsi

 1. Pengurusan Sistem Rangkaian dan Infrastruktur ICT.
 2. Pengurusan Penyelenggaraan Peralatan ICT.
 3. Pengurusan Pembangunan Sistem Aplikasi, Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik (SPMP) dan Portal Rasmi PMBS.
 4. Pengurusan E-mel Rasmi Kakitangan (MyGovUC).
 5. Pengurusan Bilik Server.
 6. Pengurusan Aset ICT.
 7. Pengurusan Perolehan ICT.
 8. Pengurusan Projek-Projek ICT.
 9. Pengurusan Sokongan Teknikal Bagi Sistem-Sistem Lain.
 10. Pengurusan Keselamatan ICT.