UNIT SUKAN, KOKURIKULUM & KEBUDAYAAN (USKK)

PEGAWAI UNIT :

 

Ketua Unit Sukan, Kokurikulum & Kebudayaan (USKK)

ENCIK MOHAMAD TAHER BIN KASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan

  • Unit Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan (USKK) merupakan unit yang bertanggungjawab dalam merancang dan mengurus dan melaksanakan segala aktiviti dan kemudahan sukan, pembelajaran dan pengajaran serta kebudayaan di Politeknik METrO Betong Sarawak. Semua aktiviti sukan, kokurikulum dan kebudayaan berjalan mengikut Jadual dan Takwim Semester dan Tahunan.

Fungsi

  1. Menyediakan pasukan-pasukan sukan dan kumpulan kokurikulum PMBS bagi semua aktiviti atau pertandingan luar di semua peringkat (pemilihan, latihan, tadbir urus).
  2. Perolehan, pentadbiran dan penambahbaikan kemudahan serta peralatan sukan dan kokurikulum.
  3. Pengurusan kokurikulum dan pengurusan peralatan sukan.
  4. Merancang program peningkatan kemahiran staf dalam bidang sukan dan kokurikulum.