UNIT PERPUSTAKAAN (UP)

PEGAWAI UNIT :

Ketua Unit Perpustakaan (UP)

PUAN EVELYN AK FRANKLING TEGIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan

  • Perpustakaan PMBS memainkan peranan yang amat penting dalam membantu institusi untuk mengurus dan memastikan maklumat yang diperolehi dapat memberi manfaat kepada warga PMBS.
  • Perpustakaan PMBS dilengkapi dengan kemudahan ruang membaca buku, akhbar, majalah, jurnal dan sebagainya serta ruang menelaah yang mencukupi.

 

Fungsi

  1. Mengesan, mengumpul, menyimpan, mengurus, menyedia dan menyebarkan sumber yang bersesuaian, berkualiti dan terkini.
  2. Mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi memupuk minat cintakan perpustakaan dan membudayakan ilmu.
  3. Memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan membudayakan perkembangan.
  4. Membantu melahirkan tenaga separa profesional yang kreatif dan berdaya saing serta mempunyai sahsiah diri yang tinggi.