UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI (UPLI)

PEGAWAI UNIT :

Ketua Unit Perhubungan & Latihan Industri (UPLI)

PUAN HANINI BINTI MARZUKI

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

No Tel : 083-472676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengenalan

 • UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI (UPLI) adalah salah satu unit dalam organisasi POLITEKNIK METrO BETONG SARAWAK (PMBS) yang bertanggungjawab untuk menguruskan proses berkaitan latihan industri pelajar dan menjadi pencetus kepada kolaborasi antara PMBS dengan pihak industri.

 • LATIHAN INDUSTRI (LI) adalah satu syarat wajib bagi pelajar dalam program-program tertentu di semua peringkat pengajian tinggi di Institut Pengajian Tinggi (IPT). Untuk meningkatkan tahap mampu kerja para graduan, program LI diperkenalkan untuk memperkasa kompetensi yang diperlukan. Kursus LI memberi pelajar peluang pembelajaran di dunia pekerjaan untuk menerima pengalaman praktikal supaya dapat mempertingkatkan kebolehpasarannya. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

 • Pelajar akan menjalani Latihan Industri selama 20 minggu di jabatan  kerajaan atau swasta. Latihan Industri  ini dapat memberikan pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dari segi perkembangan teknologi, berkomunikasi secara berkesan, mengamalkan kerja berpasukan, mematuhi polisi-polisi, prosedur dan peraturan-peraturan,meningkatkan perspektif professional pelajar serta membuat  pelaporan.

 Objektif Utama UPLI Ialah

 • Berusaha untuk mencapai sekurang-kurangnya 90% kelulusan untuk semua pelajar yang menjalani latihan industri pada satu-satu semester dengan sekurang-kurangnya 50% daripada lulusan tersebut mendapat kelulusan yang cemerlang.
 • Berusaha untuk melaksanakan 100% penyeliaan ke atas semua pelajar yang sedang menjalani latihan industri pada satu-satu semester.

 Fungsi

 1. Merancang dan menyelaras semua aktiviti latihan industriyang perlu diikuti oleh pelajar meliputi persediaan sebelum menjalani latihan industri, semasa menjalani latihan industri dan selepas menjalani latihan industri.
 2. Melaksanakan taklimat memohon tempat, peraturan/prosedur latihan, keperluan industri, perjalanan latihan dan bimbingan penyediaan laporan teknikal dalam latihan industry. 
 3. Menguruskan dokumen penempatan dan lapor diri pelajar ke organisasi latihan.
 4. Menyelaras penyeliaan pelajar latihan industri oleh pegawai/ pensyarah pemantau yang dilantik ke organisasi yang terlibat.
 5. Menyelaras proses penilaian latihan industri setelah pelajar tamat menjalani latihan industri.
 6. Merancang dan mengadakan kolaborasi dengan pihak industri.

*Untuk maklumat lanjut, sila emailkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Penyelaras Latihan Industri

 • Jabatan Perdagangan

Nama : Afifah Binti Bolhassan

Emel   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : Mohamad Shukri Bin Muda   

Emel   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelaras Latihan Industri:

 • Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti

Nama : Fazidah Binti Sahadan

Emel   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : Clarina Anak Rehat

Emel   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MAKLUMAN LATIHAN INDUSTRI
 1. Untuk urusan Latihan Industri Pelajar PMBS, sila login ke sistem i-UPLI untuk pendaftaran Kursus Latihan Industri.
 2. Pelajar boleh memuat Turun dokumen seperti dibawah untuk rujukan sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan Latihan Industri:

 

 • Garis Panduan Latihan Industri -buat link

https://drive.google.com/file/d/1vYbgPJkapQcJalc5rTz9Z9ATaxbrRh-6/view?usp=sharing

 

 • Easy Access Internship Brochure - buat link

https://drive.google.com/file/d/1t5SjTZQ4tQqkGKEWJ13sr9TYrH502V4T/view?usp=sharing