UNIT PEPERIKSAAN

PEGAWAI UNIT :

Ketua Unit Peperiksaan

PUAN IMELDA ANAK RICHARD FUCHAU

 

 

 

Pengenalan

 • Setiap Politeknik Kementerian Pendidikan Tinggi adalah bertanggungjawab memberi panduan mengenai pembelajaran, penilaian, pengawalan dan perjalanan peperiksaan.
 • Penganugerahan Diploma kepada pelajar masing-masing adalah tertakluk kepada kelulusan dan pengesahan Lembaga Peperiksaan, Penilaian dan Pensijilan Politeknik KPT setelah pelajar lulus semua peperiksaan serta memenuhi semua kehendak kursus.
 • Unit Peperiksaan Politeknik adalah merupakan suatu pusat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan segala urusan dan aktiviti peperiksaan berpandukan sepenuhnya Takwim Aktiviti Pentaksiran Politeknik Malaysia.

 

Fungsi

 1. Menyelaraskan aktiviti penyediaan soalan peperiksaan pada setiap semester.
 2. Menyelaraskan aktiviti berkaitan pelaksanaan peperiksaan akhir (merujuk kepada takwim aktiviti peperiksaan yang dikeluarkan oleh JPPKK).
 3. Menyediakan tempat dan keperluan peralatan bagi tujuan peperiksaan.
 4. Pengurusan bank soalan.
 5. Memproses dan mengumumkan keputusan penilaian.
 6. Penyediaan laporan keputusan peperiksaan akhir semester untuk pembentangan dan pengesahan oleh Jawatankuasa Peperiksaan PMBS.
 7. Penyediaan laporan keputusan peperiksaan akhir semester untuk pembentangan dan pengesahan oleh Lembaga Peperiksaan.
 8. Penyediaan data dan rekod persijilan.
 9. Penyediaan transkrip pelajar.
 10. Penyediaan Sijil/Diploma.
 11. Membuat pengesahan graduan/lulusan bagi majlis konvokesyen.