UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI & KOMERSIALAN (UPIK)

 PEGAWAI UNIT :

 

Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi & Komersialan (UPIK)

ENCIK ROSSI GUNDIE ANAK JULIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan

  • Berperanan dalam membudayakan aktiviti penyelidikan dan inovasi di kalangan staf akademik dan pelajar di PMBS.

Fungsi

  1. Fungsi utama adalah bertujuan untuk mendorong dan menggalakkan pensyarah-pensyarah melaksanakan kajian ilmiah serta mengamalkan pengajaran berasaskan penyelidikan dan inovasi.
  2. Unit ini merancang aktiviti-aktiviti berkaitan pembangunan produk inovasi dan pertandingan hasil projek