UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN (UPK)

PEGAWAI UNIT :

Ketua Unit Pentadbiran & Kewangan (UPK)

PUAN VANESSA TAMBONG ANAK DOMINICK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan

  • Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan Jabatan.

Fungsi Unit

  1. Menguruskan hal-hal pentadbiran dan rekod jabatan.
  2. Menguruskan perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia.
  3. Menguruskan hal-hal berkaitan kewangan dan perolehan jabatan.