UNIT JAMINAN KUALITI

 PEGAWAI UNIT :

 

Ketua Unit Jaminan Kualiti

PUAN LYDIA DESMOND BANGGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan

  • Unit Jaminan Kualiti (UJK) bertanggungjawab dalam memastikan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) di PMBS dilaksanakan secara berterusan dan berkesan.

Fungsi Unit

  1. Sumber rujukan utama dalam pelaksanaan SPK di Politeknik.
  2. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau SPK agar selaras dengan keperluan standard yang telah dikuatkuasakan.
  3. Merancang, menyelaras dan melaksana kursus, bengkel dan taklimat dalam aspek SPK.