UNIT CISEC (Cooperate Industrial Services and Employment Centre)

PEGAWAI UNIT :

Ketua Unit CISEC (Cooperate Industrial Services and Employment Centre)

ENCIK MOHD SHAHRIR BIN AHMAD ZAINI

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan

  • Peranan Unit Collaboration, Industrial Services and Employment Centre atau ringkasnya CISEC telah diperluaskan selaras dengan Pelan Transformasi Kerajaan, Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara dan Pelan Transformasi Politeknik.
  • Key of Indicators (KPI) di dalam Pelan Tranformasi Politeknik yang mensasarkan Politeknik Malaysia diiktiraf sebagai peneraju pendidikan dan latihan teknik dan vokasional pada peringkat serantau, 85 peratus graduat politeknik bekerja (termasuk melanjutkan pelajaran) dalam tempoh enam bulan selepas menamatkan pengajian dan 50 peratus lulusan Sijil Pelajaran Malaysia yang layak, memilih politeknik sebagai pilihan pertama jelas memperlihatkan kepentingan peranan CISEC di Politeknik.

 

Fungsi

  1. Memudahkan jaringan dan kolaborasi di antara Politeknik dengan Industri.
  2. Menyediakan perkhidmatan dan maklumbalas terhadap keperluan industri terutama yang melibatkan kolaborasi dan penempatan kerja graduan.
  3. Meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehdapatan kerja graduan politeknik.
  4. Meningkatkan kadar bekerja graduan politeknik.
  5. Menyediakan khidmat penasihatan kerjaya, perancangan dan persediaan graduan ke alam pekerjaan.