Jabatan Pengajian Am

 

Jabatan Pengajian Am merupakan jabatan sokongan yang mengendalikan kursus-kursus wajib seperti Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, dan Tamadun Islam. Dalam melaksanakan sistem pengajaran yang lebih efektif, jabatan ini terbahagi kepada dua unit iaitu Unit Bahasa Inggeris dan Unit Pendidikan Islam & Moral.

 

 

Unit Bahasa Inggeris merupakan unit yang mengendalikan kursus-kursus Bahasa Inggeris.

Unit Pendidikan Islam, & Moral pula mengendalikan kursus-kursus Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Tamadun Islam dan Bahasa Arab.