LOKER

Loker1

 

PERATURAN PENGGUNAAN KABINET PERPUSTAKAAN PMBS

  1. Semua pelajar DIWAJIBKAN  meninggalkan beg di dalam kabinet yang telah disediakan.
  2. Setiap pelajar hendaklah mendapatkan kebenaran daripada staf yang bertugas di depan kaunter perkhidmatan terlebih dahulu untuk menggunakan kabinet perpustakaan.
  3. Setiap pelajar hendaklah memastikan nombor kunci  kabinet adalah betul sebelum mencatat dalam Buku Rekod Penggunaan Kabinet.
  4. Selepas menggunakan kabinet, setiap pelajar hendaklah mengembalikan kunci kabinet mengikut nombor kunci kabinet yang telah direkodkan.

 

Loker2

 

DIHARAP PARA PELAJAR DAPAT MEMATUHI PERATURAN PENGGUNAAN KABINET.