KHIDMAT PELANGGAN

Kaunter2
Kaunter3

 

PERATURAN PERKHIDMATAN PELANGGAN PERPUSTAKAAN PMBS

 

AHLI perpustakaan yang telah BERDAFTAR mestilah.

  1. Mesti MENGGUNAKAN KAD PELAJAR
  2. Had pinjaman buku untuk seorang pelajar(Diploma) adalah 3 buah buku dalam masa 2 minggu.
  3. Had pinjaman buku untuk pensyarah adalah 5 buah buku dalam masa 1 bulan(Pensyarah Tetap).
  4. Had pinjaman buku untuk pensyarah adalah 3 buah buku dalam masa 1 bulan(Pensyarah Kontrak).
  5. Had pinjaman buku untuk pensyarah adalah 3 buah buku dalam masa 1 bulan(Pensyarah Sambilan).
  6. Had pinjaman buku untuk staf sokongan akademik PMBS adalah 3 buah buku dalam masa 1 bulan.

 

JUMLAH PINJAMAN BUKU

 

Khidmat Pelanggan

 

BUKU YANG HILANG HENDAKLAH DIGANTI DENGAN HARGA YANG SAMA.