TAKWIM PLSP

MINGGU P&PTARIKHTANGGUNGJAWABAKTIVITI
  24.11.2014 - 28.11.2014 Penyelaras MSK
Pendaftaran Pelajar Baharu dan Minggu suaikenal (24.11.2014 - 28.11.2014)
Penyelaras Jadual Waktu
Mendapatkan Jadual Waktu dari Penyelaras Jadual Waktu
Unit Kualiti
Mendapatkan Sukatan kursus yang telah disahkan dari Timbalan Pengarah
Pensyarah Kursus
Menyediakan Rancangan Mengajar dan Course Outline. Sila hantar kepada KJ/KP selewat-lewatnya 28.11.2014 untuk mendapat kelulusan
Pensyarah Kursus
Hantar FRP yang telah disiapkan kepada TP/KJ/KP untuk semakan kali pertama (24.11.2014 - 28.11.2014)
PA
Pendaftaran Kursus oleh Pelajar baharu dan lama melalui PA pada 26.11.2014 - 28.11.2014
1 01.12.2014 - 05.12.2014 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran bermula pada 01.12.2014
Pensyarah Kursus
Mengedarkan Course Online kepada pelajar pada minggu pertama proses P&P bermula.
PA
Menghantar Salinan Borang Pendaftaran Kursus kepada Unit Peperiksaan selewat-lewatnya 05.12.2014
2 06.12.2014 - 12.12.2014

Unit Peperiksaan

PA

Proses Penambahan dan Penguguran Kursus (08.12.2014 - 02.01.2015)
Penyerahan Senarai Daftar Kursus kepada PA selewat-lewatnya pada 12.12.2014
3 15.12.2014 - 19.12.2014 Timbalan Pengarah
Proses Pemantauan P&P oleh TP/KJ/KP bermula pada minggu ke-3
Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  22.12.2014 - 26.12.2014 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
4 29.12.2014 - 02.01.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
PA & Pensyarah kursus

Tarikh akhir menghantar Borang Penambahan dan Pengurusan kursus selewat-lewatnya pada 02.01.2015. Mendapatkan senarai nama terbaru daripada Penasihat Akademik bagi pelajar yang gugur kursus pada 02.01.2015

5 05.01.2015 - 09.01.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
6 12.01.2015 - 16.01.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
7 19.01.2015 - 23.01.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Timbalan Pengarah
Hantar laporan Pertama Pemantauan P&P ke JPP (Pemantauan sehingga minggu ke-6) pada minggu ke-7
8 26.01.2015 - 30.01.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Mengira peratus kehadiran pelajar sehingga 30.01.2015
9 02.02.2015 - 06.02.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
10 09.02.2015 - 13.02.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Menghantar markah Penilaian Kerja Kursus (PKK) kepada KJ/KP sehingga 13.02.2015
  16.02.2015 - 20.02.2015 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
11 23.02.2015 - 27.02.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
12 02.03.2015 - 06.03.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
13 09.03.2015 - Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
14 16.03.2015 - 20.03.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
15 23.03.2015 - 27.03.2015 Pensyarah Kursus
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Mengira peratus kehadiran pelajar sehingga minggu ke-15 (20.03.2015)
Hantar senarai nama pelajar yang kehadirannya kurang dari 80% kepada KJ selewat-lewatnya 20.03.2015
16 23.03.2015 - 27.03.2015 Ketua Kursus Bahasa Inggeris
Minggu Ujian Akhir Kursus Pengajian Am (23.03.2015 - 27.03.2015)
Pensyarah Kursus
Minggu terakhir menjalankan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Menghantar markah Penilaian Kerja Kursus (PKK) yang telah disahkan oleh KJ/KP bagi semua kursus kepada Unit Peperiksaan selewat-lewatnya 27.03.2015
Ketua Jabatan
KJ mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab bagi kehadiran kuliah/amali kurang 80% kepada pelajar berkaitan
KJ mengeluarkan senarai nama pelajar yang tidak layak menduduki Peperiksaan Akhir / Markah PKK dimansuhkan bagi kursus berkenaan dan dihantar kepada Unit Peperiksaan selewat-lewatnya pada 17 Oktober 2014
Unit Peperiksaan
Unit Peperiksaan mengeluarkan Surat Tidak Layak Menduduki Peperiksaan Akhir / Dimansuhkan Markah PKK sebelum peperiksaan akhir
Timbalan Pengarah
Hantar laporan Kedua Pemantauan P&P ke JPP (Pemantauan sehingga minggu ke-15) pada minggu ke-16.
17 06.04.2015 - 10.04.2015 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER
18 13.04.2015 - 17.04.2015
19 20.04.2015 - 24.04.2015
20 27.04.2015 - 01.05.2015 Pensyarah Kursus
Hantar FRP yang telah siap kepada TP/KJ/KP untuk semakan kali Kedua (20.04.2015 - 24.04.2015) dan tutup FRP berdasarkan senarai semak tutup FRP.
Key-in dan hantar markah PA kepada Unit Peperiksaan selewat-lewatnya pada 24.04.2015
UPLI/Unit Peperiksaan
Penilaian Latihan Industri 20.04.2015 - 01.05.2015
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan & Latihan Industri 04.05.2015 - 08.05.2015
Keputusan Rasmi Peperiksaan Akhir Semester & Latihan Industri Sesi Disember 2014 pada 12.05.2015
CUTI SEMESTER ( 27.04.2015 - 19.06.2015 )


Segala tarikh pelaksanaan yang ditetapkan hendaklah dipatuhi kecuali arahan pindaan dikeluarkan oleh Unit Kualiti

HARI-HARI KELEPASAN AM BAGI NEGERI SARAWAK DARI 24.11.2014 - 19.06.2015

1
25 Disember 2014
: Hari Krismas (Khamis)
2
01 Januari 2015
: Tahun Baru 2015 (Khamis)
3
03 Januari 2015
: Maulidur Rasul (Sabtu)
4
19 & 20 Februari 2015
: Tahun Baru Cina (Khamis & Jumaat
5
17 April 2015
: Good Friday (Jumaat)
6
01 Mei 2015
: Hari Buruh (Jumaat)
7
01 & 02 Jun 2015
: Hari Gawai Dayak (Isnin & Selasa)